Slimfit
  1. SİYASƏT

Bəzi xammallar daha üç il ƏDV-dən azad edildi - SİYAHI

Bəzi xammallar daha üç il ƏDV-dən azad edildi - SİYAHI
Sakura

Bəzi xammallar daha üç il ƏDV-dən azad edildi - SİYAHI

“İdxalı əlavə dəyər vergisindən azad edilən xammal və materialların siyahısı”nın təsdiqi və “İdxalı əlavə dəyər vergisindən azad edilən xammal və materialların siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 2 noyabr tarixli 1654 nömrəli Fərmanının ləğv edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2022-ci il 1 iyul tarixli 1732 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilib. 

Ens.az xəbər verir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev müvafiq fərmanı imzalayıb. 

Dəyişikliklə aşağıdakı xammal və materialların idxalının əlavə dəyər vergisindən azad edilmə müddəti 2023-cü il dekabrın 31-dən 2026-cı il dekabrın 31-dək uzadılıb:

Sıra

№-si

Kod

Xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası üzrə xammal və materialların adları

1

1201 90 000 0

Xırdalanmış və ya xırdalanmamış soya paxlaları (toxumluq olmayan)

2

2102 10 100 0

Maya kulturaları

3

2102 10 310 0

Quru çörəkçilik mayaları

4

2102 10 900 0

Aktiv mayalar, digərləri

 

5

 

2102 20 110 0

Qeyri-aktiv mayalar – həb, kubik şəklində və ya analoji formada və ya ilkin qablaşdırılmalarda netto çəkisi

1 kq-dan çox olmayan

6

2102 20 190 0

Qeyri-aktiv mayalar, digərləri

7

2102 20 900 0

Digər ölü birhüceyrəli mikroorqanizmlər

8

2102 30 000 0

Hazır çörəkçilik tozları

 

9

 

2301 20 000 0

Balıqdan və ya xərçəngkimilərdən, molyusklardan və ya digər su onurğasızlarından narın və qaba üyüdülmüş un və qranullar

 

10

 

2304 00 000 0

Soya yağının çıxarılması nəticəsində alınan üyüdülmüş və ya üyüdülməmiş, qranullaşdırılmış və ya qranullaşdırılmamış cecələr və digər bərk tullantılar

11

2306 30 000 0

Günəbaxan toxumlarının cecələri və digər bərk tullantıları

12

2309 90 100 0

Həll olunan balıq məhsulları və ya digər dəniz məməli heyvanlarından məhsullar

13

2309 90 200 0

Xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturasının 23-cü qrupunun 5-ci əlavə qeydində təsnif olunan məhsullar

 

14

 

2309 90 310 0

Heyvanların yemlənməsi üçün istifadə edilən məhsullar – tərkibində nişasta olmayan və ya 10 kütlə % və ya daha az olan – tərkibində süd məhsulları olmayan və ya bu məhsullar 10 kütlə %-dən az olan

 

15

 

2309 90 330 0

Heyvanların yemlənməsi üçün istifadə edilən məhsullar – tərkibində nişasta olmayan və ya 10 kütlə % və ya daha az olan – tərkibində süd məhsulları 10 kütlə %-dən az olmayan, lakin 50 kütlə %-dən az olan

 

16

 

2309 90 350 0

Heyvanların yemlənməsi üçün istifadə edilən məhsullar – tərkibində nişasta olmayan və ya 10 kütlə % və ya daha az

olan – tərkibində süd məhsulları 50 kütlə %-dən az olmayan, lakin 75 kütlə %-dən az olan

 

 

 

17

2309 90 390 0

Heyvanların yemlənməsi üçün istifadə edilən məhsullar –

tərkibində nişasta olmayan və ya 10 kütlə % və ya daha az olan, tərkibində süd məhsulları 75 kütlə %-dən az olmayan

 

18

 

2309 90 410 0

Heyvanların yemlənməsi üçün istifadə edilən məhsullar – tərkibində nişasta 10 kütlə %-dən çox olan, lakin 30 kütlə

%-dən çox olmayan, tərkibində süd məhsulları olmayan və ya bu məhsullar 10 kütlə %-dən az olan

 

19

 

2309 90 430 0

Heyvanların yemlənməsi üçün istifadə edilən məhsullar – tərkibində nişasta 10 kütlə %-dən çox olan, lakin 30 kütlə

%-dən çox olmayan, tərkibində süd məhsulları 10 kütlə

%-dən az olmayan, lakin 50 kütlə %-dən az olan

 

20

 

2309 90 490 0

Heyvanların yemlənməsi üçün istifadə edilən məhsullar – tərkibində nişasta 10 kütlə %-dən çox olan, lakin 30 kütlə

%-dən çox olmayan, tərkibində süd məhsulları 50 kütlə %- dən az olmayan

 

21

 

2309 90 510 0

Heyvanların yemlənməsi üçün istifadə edilən məhsullar – tərkibində nişasta 30 kütlə %-dən çox olan, tərkibində süd məhsulları olmayan və ya bu məhsullar 10 kütlə %-dən az olan

 

22

 

2309 90 530 0

Heyvanların yemlənməsi üçün istifadə edilən məhsullar – tərkibində nişasta 30 kütlə %-dən çox olan, tərkibində süd məhsulları 10 kütlə %-dən az olmayan, lakin 50 kütlə

%-dən az olan

23

2309 90 590 0

Heyvanların yemlənməsi üçün istifadə edilən məhsullar – tərkibində nişasta 30 kütlə %-dən çox olan, tərkibində süd məhsulları 50 kütlə %-dən az olmayan

 

24

 

2309 90 700 0

Heyvanların yemlənməsi üçün istifadə edilən məhsullar – tərkibində nişasta, qlükoza, qlükoza siropu, maltodekstrin və ya maltodekstrin siropu olmayan, lakin süd məhsulları olan

25

2309 90 910 0

Melassa əlavəsi ilə çuğundur cecəsi

26

2309 90 960 0

Heyvanların yemlənməsi üçün istifadə edilən məhsullar, digərləri

27

2505 10 000 0

Kvarslı qum

28

2506 20 000 0

Kvarsit

29

2601 20 000 0

Yandırılmış pirit

 

 

30

 

 

2602 00 000 0

Tərkibində quru məhsula hesablanmış manqanın miqdarı 20 kütlə % və ya daha çox dəmirli manqan filizləri və konsentratları da daxil olmaqla, manqan filizləri və konsentratları

31

2606 00 000 0

Alüminium filizləri və konsentratları

32

2610 00 000 0

Xrom filizləri və konsentratları

 

33

 

2701 12 900 0

Tozşəkilli və ya qeyri-tozşəkilli, lakin aqlomerasiya edilməmiş bitumlu daş kömürü (kokslaşan kömür istisna olmaqla)

 

 

 

34

 

2704 00 190 0

Aqlomerasiya edilmiş və ya edilməmiş daş kömürdən koks və yarımkoks (elektrodların istehsalı üçün nəzərdə tutulmuşlar istisna olmaqla)

35

2710 12 110 0

Emalın spesifik prosesləri üçün yüngül distilyatlar və məhsullar

36

2711 12 910 0

Emalın spesifik prosesləri üçün propan

37

2711 12 930 0

2711 12 9100 alt yarımmövqeyində göstərilənlərdən başqa, proseslərdə kimyəvi çevrilmələr üçün propan

38

2711 12 940 0

Təmizliyi 90%-dən çox, lakin 99%-dən az olan propan

39

2711 13 100 0

Emalın spesifik prosesləri üçün butanlar

40

2711 13 300 0

2711 13 1000 alt yarımmövqeyində göstərilənlərdən başqa, proseslərdə kimyəvi çevrilmələr üçün butanlar

41

2711 13 910 0

Təmizliyi 90%-dən çox, lakin 95%-dən az olan butanlar

42

2711 13 970 0

Butanlar, digərləri

43

2818 20 000 0

Alüminium oksidi, süni korunddan fərqli

44

2835 25 000 0

Kalsium hidrogen ortofosfat (dikalsium fosfat)

45

2922 41 000 0

Lizin və onun mürəkkəb efirləri; bu birləşmələrin duzları

46

2922 49 850 0

Digər aminoturşular və onların mürəkkəb efirləri, bu birləşmələrin duzları

47

2923 10 000 0

Xolin və onun duzları

48

2930 40 900 0

Digər metionin kükürd-üzvi birləşmələri

 

49

 

2933 59 950 0

Strukturunda pirimidin halqası (hidrogenləşdirilmiş və ya hidrogenləşdirilməmiş) və ya piperazin halqası olan digər birləşmələr

50

2936 28 000 0

E vitamini və onun törəmələri

51

2936 29 000 0

Digər vitaminlər və onların törəmələri

 

 

52

 

 

3101 00 000 0

Bir-biri ilə qarışdırılmış və ya qarışdırılmamış, kimyəvi emal edilmiş və ya emal edilməmiş heyvan və ya bitki mənşəli gübrələr; heyvan və ya bitki mənşəli məhsulların

qarışdırılması və ya kimyəvi emalı ilə əldə edilmiş gübrələr

53

3507 90 900 0

Digər fermentlər və ferment preparatları

54

3801 30 000 0

Elektrodlar üçün karbonlu pastalar və sobaların futerlənməsi üçün analoji pastalar

55

7203 10 000 0

Dəmir filizinin birbaşa reduksiya məhsulları

56

7203 90 000 0

Dəmir filizinin birbaşa reduksiya məhsulları, digərləri

 

57

 

7204 49 100 0

Qara metalların tullantıları və qırıntıları, təkrar əritmə üçün qara metalların külçələri (şixta külçələri) – xırdalanmış (doğranmış)

58

7204 49 900 0

Qara metalların tullantıları və qırıntıları, təkrar əritmə üçün qara metalların külçələri (şixta külçələri), digərləri

59

8545 11 008 0

Sobalarda istifadə olunan elektrodlar, digərləri

60

8545 19 000 1

Elektroliz qurğuları üçün elektrodlar

Məqaləni bəyəndiniz? Sosial şəbəkələrdə izləyin!

Təhqiredici, mövzuya aid olmayan və böyük hərflərlə yazılan şərhlər təsdiqlənməyəcək.

Sakura

Ən çox baxılanlar

Xurşidbanu Natəvan və Qasım bəy Zakirin də qohumluq əlaqələri vardır. Hər ikisi Cavanşirlər sülaləsindəndir.

Redaktor seçimi

SON XƏBƏRLƏR